Οροι χρήσης

Ακολουθούν οι όροι χρήσης του ιστότοπου για grtopsites.

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί όρων:

 • grtopsites.com – “Ιστοσελίδα”
 • Owners grtopsites.com – “Ιδιοκτήτες”
 • Οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή άλλο grtopsites.com χρησιμοποιώντας την εταιρεία ​- “Χρήστης”.
 • Οι όροι χρήσης βρίσκονται σε αυτήν τη σελίδα – “TΟροι
 • Ακολουθούν οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας για grtopsites.com
 • Οροι χρήσης

  Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και μπορείτε να πάρετε ένα αντίγραφο αυτών για δική σας αναφορά.

  Συμφωνία και λογαριασμοί

  Η χρήση της Ιστοσελίδας από έναν Χρήστη υπόκειται στη συγκατάθεση και αποδοχή των Όρων. & Nbsp; Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί συμφωνία και αποδοχή των Όρων χωρίς τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή.

  Ενημέρωση και Αλλαγή των Όρων

  Οι ιδιοκτήτες ή οι αντιπρόσωποι που ενεργούν για λογαριασμό των κατόχων μπορούν να ενημερώσουν ή να αλλάξουν τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

  Περιγραφή της υπηρεσίας

  Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες, κριτικές, ειδήσεις και συγκρίσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια στους ιστότοπους. & Nbsp; Ο ιστότοπος δεν είναι φορέας τυχερών παιχνιδιών ή πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. & Nbsp; Ο ιστότοπος δεν αποδέχεται ούτε διευκολύνει συναλλαγές τζόγου.

  Εμπιστευτικότητα

  Η πολιτική απορρήτου του ιστότοπου διέπει τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος και οι κάτοχοι χειρίζονται πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη. & Nbsp; Σύνδεσμος προς την πολιτική απορρήτου

  Ιστότοποι τρίτων

  Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. & Nbsp; Ο ιστότοπος δεν έχει έλεγχο σε ιστότοπους τρίτων και δεν είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

  Με την πρόσβαση σε ιστότοπο τρίτου μέρους, συμφωνείτε ότι υπόκειστε σε όλους τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου και ότι ενδέχεται να μην είστε υπεύθυνοι έναντι του Ιστότοπου ή των Ιδιοκτητών για οποιαδήποτε ζημία ή ζημιά προκληθεί από τον ιστότοπο τρίτων. & Nbsp; ιστότοπο ή σε σχέση με τη χρήση ιστότοπου τρίτου μέρους.

  Υποχρεώσεις χρήστη

  Ως Χρήστης, είστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση των όρων χρήσης που σχετίζονται με ιστότοπους τρίτων. & Nbsp; Ως Χρήστης, είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ισχύουσας νομοθεσίας στην περιοχή σας πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες οποιασδήποτε ιστοσελίδας τρίτων που συνδέεται με τον Ιστότοπο.

  Συμφωνείτε ότι ο Χρήστης δεν θα αναπαράγει, αντιγράφει, πουλά, εμπορεύεται ή αντιγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο. & Nbsp; Εάν ο Ιστότοπος επιτρέπει την υποβολή του περιεχομένου του Χρήστη, εσείς ως Χρήστης συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  Είστε ο μοναδικός συντάκτης και κάτοχος όλου του περιεχομένου που υποβάλλετε. Όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε είναι ακριβές από όσο γνωρίζουμε

  Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε περιεχόμενο που πιστεύετε ότι είναι ανακριβές, ανακριβές ή Δεν μπορείτε να υποβάλετε περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους. & Nbsp; Επίσης, δεν μπορείτε να υποβάλετε περιεχόμενο που παραβιάζει ή παραβιάζει οποιοδήποτε νόμος

  Δεν πρέπει να υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που θα μπορούσε λογικά να θεωρηθεί ρατσιστικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, άσεμνο, μισητικό ή μεροληπτικό. & Nbsp; Αποζημιώνετε τον Ιστότοπο και τους Ιδιοκτήτες για οποιαδήποτε ζημία ή ζημιά προκληθεί από οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχετε.

  Αποποίηση ευθυνών

  Ο Ιστότοπος και οι Ιδιοκτήτες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι στον Ιστότοπο είναι ακριβείς.

  Ως Χρήστης, συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος και/ή οι Ιδιοκτήτες δεν μπορούν και δεν θα είναι υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν ανακρίβειες στις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τους συνδέσμους στον Ιστότοπο, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που προκαλείται από τέτοιες ανακρίβειες.

  Ως Χρήστης, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι στον Ιστότοπο είναι με δική σας ευθύνη.

  Δεν μπορείτε και δεν θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια οποιασδήποτε μορφής που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τους συνδέσμους στον Ιστότοπο.

  Δικαιώματα κράτησης

  Ο Ιστότοπος και οι Ιδιοκτήτες διατηρούν όλα τα δικαιώματα σε όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

  Η χρήση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του Ιστότοπου ή των Ιδιοκτητών απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του Ιστότοπου ή των Ιδιοκτητών. Ειδοποιήσεις για ανακρίβειες ή/και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  Εάν εσείς, ως Χρήστης, πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να είναι ανακριβές ή αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώστε τον Ιστότοπο σύμφωνα με την Ενότητα 11 των παρόντων Όρων.

  Ζητήματα που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους

  Εάν εσείς ως Χρήστης έχετε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε με τον Ιστότοπο σύμφωνα με την ενότητα 11 των παρόντων Όρων.

  Επικοινωνία με τον ιστότοπο

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε [email protected]

  Γλώσσα των όρων

  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, η έκδοση στην αγγλική γλώσσα θεωρείται ότι υπερισχύει.

  Προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν

  Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων είναι ανεφάρμοστη στη δικαιοδοσία του Χρήστη, αυτές οι διατάξεις μπορεί να μην ισχύουν.

  Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν η ποινή ή οι προτάσεις δεν υπόκεινται σε όλες τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων, θα εξακολουθούν να ισχύουν.

grtopsites.com
© Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων 2021 – https://grtopsites.com/